رشته های مرکز یاسوج

رشته های مرکز یاسوج

واحد یا مرکز
رشته تحصیلی
مرکز یاسوج
آموزش ریاضی
مرکز یاسوج
زیست شناسی گرایش عمومی
مرکز یاسوج
زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
مرکز یاسوج
فیزیک (هسته ای )
مرکز یاسوج
فیزیک (حالت جامد)
مرکز یاسوج
شیمی گرایش محض
مرکز یاسوج
شیمی (کاربردی )
مرکز یاسوج
زمین شناسی
مرکز یاسوج
علوم کامپیوتر
مرکز یاسوج
مهندسی معماری
مرکز یاسوج
مهندسی صنایع
مرکز یاسوج
علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مرکز یاسوج
آموزش و پرورش ابتدایی
مرکز یاسوج
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
مرکز یاسوج
علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مرکز یاسوج
راهنمایی و مشاوره
مرکز یاسوج
امور تربیتی
مرکز یاسوج
مترجمی زبان انگلیسی
مرکز یاسوج
حسابدار ی
مرکز یاسوج
تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرکز یاسوج
تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهران )
مرکز یاسوج
تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران )
مرکز یاسوج
علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
مرکز یاسوج
علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
مرکز یاسوج
جغرافیای انسانی (روستایی )
مرکز یاسوج
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
مرکز یاسوج
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مرکز یاسوج
آب و هوا شناسی
مرکز یاسوج
ژئومورفولوژی
مرکز یاسوج
روانشناسی تربیتی
مرکز یاسوج
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
مرکز یاسوج
روانشناسی
مرکز یاسوج
مدیریت دولتی
مرکز یاسوج
مدیریت بازرگانی
مرکز یاسوج
مدیریت صنعتی
مرکز یاسوج
الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی
مرکز یاسوج
الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث
مرکز یاسوج
الهیات ومعارف اسلامی گرایش فلسفه وکلام اسلامی
مرکز یاسوج
الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی
مرکز یاسوج
علوم اقتصادی (نظری )
مرکز یاسوج
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
مرکز یاسوج
علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)
مرکز یاسوج
حقوق
مرکز یاسوج
علم اطلاعات ودانش شناسی
مرکز یاسوج
زبان وادبیات انگلیسی
مرکز یاسوج
آموزش زبان انگلیسی
مرکز یاسوج
تاریخ
مرکز یاسوج
زبان وادبیات عرب
مرکز یاسوج
زبان و ادبیات عربی
مرکز یاسوج
علوم سیاسی
مرکز یاسوج
مدیریت دولتی
مرکز یاسوج
مدیریت بازر گانی
مرکز یاسوج
مدیریت صنعتی
مرکز یاسوج
مدیریت جهانگردی
مرکز یاسوج
مهندسی عمران
مرکز یاسوج
مهندسی صنایع
مرکز یاسوج
مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات
مرکز یاسوج
مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
مرکز یاسوج
مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز
مرکز یاسوج
مهندسی شیمی
مرکز یاسوج
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
مرکز یاسوج
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
مرکز یاسوج
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات
مرکز یاسوج
علوم و مهندسی صنایع غذایی
مرکز یاسوج
مهندسی علوم کشاورزی
مرکز یاسوج
مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها
مرکز یاسوج
مهندسی آب وخاک
مرکز یاسوج
مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
مرکز یاسوج
مهندسی کشاورزی (علوم دامی )
مرکز یاسوج
مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
مرکز یاسوج
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت
مرکز یاسوج
مهندسی منابع طبیعی شیلات(تکثیر و پرورش آبزیان)
مرکز یاسوج
مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
مرکز یاسوج
مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی
مرکز یاسوج
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
مرکز یاسوج
مهندسی کشاورزی-آب
مرکز یاسوج
علوم و مهندسی آب خوشه آبیاری و زهکشی
مرکز یاسوج
مهندسی فناوری اطلاعات
مرکز یاسوج
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
مرکز یاسوج
علوم کامپیوتر
مرکز یاسوج
مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)
مرکز یاسوج
علم اطلاعات و دانش شناسی
مرکز یاسوج
مهندسی شهرسازی
مرکز یاسوج
مهندسی معماری

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما